Kulturnatt hos Kystverket

FOREDRAG V/KYSTVERKET
18:00-19:00
Kulturnatt hos Kystverket Som vertskap gir Kystverket et innblikk i noen av våre maritime oppgaver. Vi åpner dørene til Kystverkets nasjonale og internasjonale overvåkingssenter som består av ulike overvåkings – og informasjonssystemer for sikker og effektiv sjøtransport. Våre medarbeidere vil også fortelle besøkende om nye aktuelle tjenester for kystbefolkningen.
Velkommen til oss! For Kystverket er Kulturnatt en fin anledning til å gi publikum et innblikk i transportetatens ansvar og oppgaver langs kysten, og samtidig støtte opp under et viktig og samlende kulturarrangement for Haugesundregionen.

Få din billett i dag

Kulturnattbutton kan kjøpes i Festivitetens digitale og analoge billettluke, eller på arenaene under Kulturnatt.

Det er ingen seteplassering eller plassgaranti under Kulturnatten, så vær tidlig ute på arrangementene du har lyst å få med deg. Er dere en familie på inntil fem medlemmer, kan dere kjøpe familiebutton, dette tilbudet gjelder også for skoleungdom/studenter på inntil fem personer. Disse kan dessverre ikke kjøpes i nettbutikken.

Kjøp nå

Tilater du at vi lagrer cookies på maskinen din? Cookies kan brukes til å sende deg informasjon og tilbud via nettsider og sosiale medier. Finn ut mer - eller slett cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close