Om Kulturbyen Haugesund

Haugesund har organisert størsteparten av sine kulturtjenester i et eget foretak med eget resultatansvar.

Som en del av Haugesund og haugesundregionens kulturtilbud, skal kulturbyen Haugesund drifte og utvikle kulturhus, konserthus, kunstmuseum, kino, bibliotek, kulturprosjekter og kulturproduksjoner, samt drive formidling av kunst- og kulturopplevelser.

Administrasjonen i foretaket har sine kontorer i Festiviteten konserthus og består av følgende ansatte:

 

Foretaket ledes av et styre, bestående av fem politisk valgte medlemmer, samt to ansattesrepresentanter. Sakslister og protokoller fra styrets møter kan leser her. 

Styret består av følgende medlemmer:

  • Hege Østensjø (Ap), leder
  • Svein Erik Indbjo (FrP), nestleder
  • Svein Abrahamsen (V), medlem
  • Elisabeth Haldorsen (H), medlem
  • Roald Bø (Ap), medlem
  • Helge Toft (ansattes representant), medlem
  • Siri O. Vikse (ansattes representant), medlem

 

Foretaket forvalter støtteordninger til kunst- og kulturarrangementer med to søknadsfrister i året, 15. januar og 15. august.

Kriterier for tildeling finner du her.

Besøk oss gjerne i Festiviteten konserthus,

Knut Knutsen OAS gt. 4

Eller ta kontakt på 52 74 33 70 / kultur.festivalutvikling@haugesund.kommune.no

Tilater du at vi lagrer cookies på maskinen din? Cookies kan brukes til å sende deg informasjon og tilbud via nettsider og sosiale medier. Finn ut mer - eller slett cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close