Seremonirom Bleikemyr

Et livssynsåpent seremonirom er utformet slik at mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn og mennesker uten noen tilhørighet til noe tros- eller livssynssamfunn kan ta rommet i bruk til sentrale seremonier, for eksempel ekteskapsinngåelse eller gravferd. Storsalen ved Bleikemyr bydelshus er tilrettelagt for dette formålet.

Gratis utleie ved begravelser/bisettelser. Ta kontakt Bleikemyr bydelshus for avtale.

Tilater du at vi lagrer cookies på maskinen din? Cookies kan brukes til å sende deg informasjon og tilbud via nettsider og sosiale medier. Finn ut mer - eller slett cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close