Bleikemyr - Kafeen

Kategori
Bleikemyr
Beskrivelse
Generelt: Lag og foreninger som er faste leietakere og ikke kommersielle åpne aktivitestilbud for barn og ungdom og brukere med særskilte behov betaler ikke leie ved vanlig aktivitet. Rigging og rydding besørges av bruker. Skriftlig søknad om fast leieavtale sendes bydelshuset før hver semesterstart (vår / høst). Private brukere, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal betale husleie på Bleikemyr bydelshus. Se tabellen nedenfor for detaljer. I spesielle tilfeller kan vi også tilby pakkeløsninger til kurs og konferanser eller ved lengre leieavtaler. Ta kontakt med bydelshuset for nærmere informasjon. Rigging og vask inngår i leieprisen. Fritak: Brukere som ønsker fritak fra husleie må levere begrunnet, skriftlig søknad om dette til bydelshuset. Utstilling: Utstillere betaler 10 % av omsetning i kommisjon. Avbestilling: Normal frist for avbestilling er 4 uker. For arrangement som er bestilt med kortere margin enn 4 uker, skal eventuell avbestilling skje i løpet av første halvdel av tiden før arrangementet. For avtaler som er inngått mer enn 6 måneder før arrangementsdato, gjelder 12 ukers avbestillingsfrist. Unntak: Brukere som benytter lokalene til inntektsbringende arrangement skal alltid betale husleie. Ved basarer og lignende, betales 10% av omsetningen. Timepris: Timepris gis til arrangører som disponerer et rom mindre enn 3 timer. 3 timer eller mer anses som en dagleie.

Tilater du at vi lagrer cookies på maskinen din? Cookies kan brukes til å sende deg informasjon og tilbud via nettsider og sosiale medier. Finn ut mer - eller slett cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close